Matematyczna Edukacja Dzieci

      Czasopismo „Matematyczna Edukacja Dzieci, Czasopismo dla nauczycieli i rodziców" jest  czasopismem naukowym skierowanym  do wszystkich osób, którym zależy na edukacji matematycznej, a w szczególności nauczycieli przedszkoli, nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej, nauczycieli matematyki, studentów pedagogiki lub matematyki specjalizacji nauczycielskiej, a także rodziców.
      Poniżej spis treści aktualnego numeru. Wszystkie artykuły z aktualnego numeru i poprzednich w formacie pdf. znajdują się w zakładce ARCHIWUM.

 

Nr 3 (2018)

Spis treści


RELACJE Z BADAы

Renata Zemanova
Jak dzieci w wieku przedszkolnym rozumieją przestrzeń?
Badania naukowe uzasadniające stosowanie tutoringu rówieśniczego w edukacji matematycznej dzieci

Ewa Swoboda
Indywidualne strategie rozwiązania jednego zadania

ARTYKUŁŠY

Renata Reclik
Pozwólmy dzieciom mówić o i na matematyce

Z PRAKTYKI

Małgorzata Makiewicz, Grzegorz Kowalczyk
Wartości społeczne edukacji matematycznej

Monika Czajkowska
Grywalizacja w edukacji matematycznej uczniów szkół podstawowych -  możliwości i ograniczenia