Matematyczna Edukacja Dzieci

      Czasopismo „Matematyczna Edukacja Dzieci, Czasopismo dla nauczycieli i rodziców" jest  czasopismem naukowym skierowanym  do wszystkich osób, którym zależy na edukacji matematycznej, a w szczególności nauczycieli przedszkoli, nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej, nauczycieli matematyki, studentów pedagogiki lub matematyki specjalizacji nauczycielskiej, a także rodziców.
      Poniżej spis treści aktualnego numeru. Wszystkie artykuły z aktualnego numeru i poprzednich w formacie pdf. znajdują się w zakładce ARCHIWUM.

 

Nr 4 (2019)

Spis treści

 

ARTYKUŠŁY

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Stanisław Domoradzki
O błędach merytorycznych i metodycznych wprowadzania dzieci w świat geometrii. Geometria bryły - zalety
kształtowania intuicji i zarysów pojęć

Małgorzata Makiewicz
Od fotografii  do kultury matematycznej. Zarys koncepcji nauczania

DYSKUSJE I POLEMIKI

Maciej M. Sysło
Na ratunek uczącym się matematyki w szkołach. Jak moglibyśmy się uczyć

RELACJE Z BADA‹Ń

Magdalena Kłos, Ewa Swoboda
J
ak wśród dzieci 7 - 8-letnich przebiega tutoring rówieśniczy podczas rozwiązywania zadania matematycznego,
pozytywy
i niedostatki takiej pracy
Joanna Zalewska
W jaki sposób uczniowie klas początkowych rozmawiali o tym, co ważne i trudne w matematyce