Nr 1 (2016)

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
O kryzysie edukacji matematycznej dzieci. Rozpaczliwe wołanie o działania naprawcze
Helena Siwek
Rola zabaw i zadań tekstowych w kształceniu matematycznym dzieci
Gustaw Treliński
Matematyzowanie jako składowa kompetencji matematycznej

Marta Mączka
Pierwsze spotkania uczniów z geometrią - jak to robią Japończycy?

Monika Czajkowska
Umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych przez trzecioklasistów
w  świetle badania Omnibus

Ewa Bartel, Małgorzata Niestój, Ewa Banach
Rozwijanie uzdolnień matematycznych u dzieci w pierwszym roku nauki szkolnej
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie