Nr 2 (2017)

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska 
Ćwierć wieku modernizacji nauczania matematyki. Pedagogiczna analiza sposobów i konsekwencji wprowadzania idei nowej matematyki do edukacji matematycznej dzieci  

Adam Płocki
Kostka sześcienna w matematycznej edukacji dzieci


Agnieszka Demby
Merytoryczne przygotowanie nauczyciela matematyki. Co to znaczy? 


Grzegorz Kowalczyk
Wybrane przykłady trudności w uczeniu się matematyki na początku klasy czwartej z perspektywy nauczyciela 

Katarzyna Stefańska
Rozwijanie umiejętności matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym