Nr 3 (2018)

Renata Zemanova
Jak dzieci w wieku przedszkolnym rozumiej¡ przestrzeń?
Badania naukowe uzasadniaj¡ce stosowanie tutoringu rówieśniczego w edukacji matematycznej dzieci 

 
Ewa Swoboda
Indywidualne strategie rozwiązania jednego zadania

Renata Reclik
Pozwólmy dzieciom mówić o i na matematyce


Małgorzata Makiewicz, Grzegorz Kowalczyk 
Wartości społeczne edukacji matematycznej

Monika Czajkowska
Grywalizacja w edukacji matematycznej uczniów szkół podstawowych - możliwości i ograniczenia