Nr 4 (2019)

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Stanisław Domoradzki
O błędach merytorycznych i metodycznych wprowadzania dzieci w świat geometrii.
Geometria bryły - zalety kształtowania intuicji i zarysów pojęć

Małgorzata Makiewicz
Od fotografii  do kultury matematycznej. Zarys koncepcji nauczania

Maciej M. Sysło
Na ratunek uczącym się matematyki w szkołach. Jak moglibyśmy się uczyć
Magdalena Kłos, Ewa Swoboda
Jak wśród dzieci 7 - 8-letnich przebiega tutoring rówieśniczy podczas rozwiązywania zadania matematycznego,
pozytywy i niedostatki takiej pracyJoanna Zalewska
W jaki sposób uczniowie klas początkowych rozmawiali o tym, co ważne i trudne w matematyce