Nr 5 (2023)

 

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
Dlaczego rozwiązywanie zadań z treścią jest dla dzieci bardzo trudne i w jaki sposób można temu skutecznie zaradzić

Monika Czajkowska
Wybrane zagadnienia dotyczące kształtowania umiejętności możenia i dzielenia

Ewa Swoboda, Krystyna Sawicka
Jak to z mnożeniem było, a jak może być

Henryk Kąkol, Maria Greń
EKOMATIK w przedszkolu

 

Henryk Kąkol
O pewnej grze na lekcji matematyki