Przewodniczący Komitetu Naukowego

Henryk Kąkol  – Akademia Nauk stosowanych w Bielsku-Białej

 Członkowie Komitetu Naukowego

Małgorzata Bereźnicka  – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Adam Płocki  Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Jana Prihonska  Technická Univerzita v Liberci (Czechy)

Grażyna Rygał  Akademia Jana Długosza w Częstochowie

Zbigniew Semadeni  Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Iveta Scholtzova  Prešovská Univerzita (Słowacja)

Helena Siwek  Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie

Ewa Swoboda  Uniwersytet Rzeszowski

Pavel Tlusty   Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích (Czechy)

Gustaw Treliński  Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie

Tomáš Zdráhal  Palacký University Olomouc (Czechy)

Anna Żeromska  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie