Matematyczna Edukacja Dzieci nr 1

Beata Bugajska-Jaszczołt – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Edyta Juskowiak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Henryk Kąkol – Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Małgorzata Makiewicz – Uniwersytet Szczeciński
Mirosława Sajka – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Matematyczna Edukacja Dzieci nr 2

Beata Bugajska-Jaszczołt – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Małgorzata Makiewicz – Uniwersytet Szczeciński
Barbara Nawolska – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Jana Prhonska Technicka Univerzita v Liberci
Tadeusz Ratusiński – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Zbigniew Semadeni Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Matematyczna Edukacja Dzieci nr 3

Beata Bugajska-Jaszczołt Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mirosław Dąbrowski Uniwersytet Warszawski
Stanisław Domoradzki Uniwersytet Rzeszowski
Edyta Gruszczyk-Kolczyńska Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Henryk Kąkol  Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Elżbieta Marek Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Matematyczna Edukacja Dzieci nr 4

Beata Bugajska-Jaszczołt – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Agnieszka Herma – Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku Białej
Edyta Juskowiak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Henryk Kąkol  – Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Tadeusz Ratusiński – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Matematyczna Edukacja Dzieci nr 5

Janina Duda – Małopolska Uczelnia Państwowa im. Rotmistrza Pileckiego w Oświęcimiu
Agnieszka Herma – Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku Białej
Henryk Kąkol  – Fundacja "Matematyka dla wszystkich"
Jarosław Kowalski –Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Katarzyna Wadoń-Kasprzak – Małopolska Uczelnia Państwowa im. Rotmistrza Pileckiego w Oświęcimiu
Ewa Swoboda – PWSTE  w Jarosławiu