Redaktor Naczelny

Agnieszka Herma – Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Komitet Redakcyjny

Jolanta Biernat Redaktor tematyczny

Magdalena Chrapek Redaktor statystyczny

Katarzyna Zioła-Zemczak Redaktor językowy

Paweł Kąkol prowadzenie strony internetowej